Psykologisk Rådgivning

Psykologisk Rådgivning

Ibland uppstår en vilja att utifrån specifika frågor i vardagen och livet få fundera tillsammans med någon utomstående och kanske få ett råd eller ett förslag om hur man kan gå vidare. Jag kallar detta psykologisk rådgivning för att skilja det från psykoterapi, som är något annat. Antal träffar är inte bestämt i förväg men jag tror att det kan handla om mellan ett och fem samtal sprida över tid.