Psykoterapi

Psykoterapi

Om man mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan det hjälpa att gå i psykoterapi hos en psykolog eller psykoterapeut. Behandlingen kan till exempel gå ut på att förändra beteenden som man hindras av i livet eller att man ska komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem. Psykoterapi är en behandlingsmetod som utgår från någon form av psykologisk teori om hur människan fungerar. Det allmänna målet med psykoterapi är att hjälpa den som lider av någon form av psykisk ohälsa, psykiska problem eller psykiska kriser. Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att:

  • Släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet.
  • Förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet.
  • Lära sig något nytt om sig själv.
  • Lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem. 
  • Komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.
  • I större utsträckning kunna leva sitt liv utifrån sina värderingar.
  • Acceptera begränsningar och brister som tillhör livet.
  • Förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärrar dem.