Efter idrottskarriären

Efter idrottskarriären

Idrottspsykologin behandlar psykologiska aspekter av tävlingsidrott, motionsidrott, hälsorelaterad motion, idrottsundervisning och annan typ av fysisk aktivitet. Även om jag gärna arbetar med frågor kring prestation, utveckling och motivation och annat inom idrotten, är mitt intresse dock främst riktat mot vad som händer efter det att man avslutat sin idrottskarriär eller är på väg att avsluta. En rad känslor och tankar kan dyka upp i samband med detta och ibland tror jag att man kan man behöva hjälp att formulera sig kring sin situation och få hjälp att staka ut en ny riktning, Jag erbjuder hjälp i detta arbete, en hjälp som handlar om att hitta en riktning och att orka och hitta sätt att börja röra sig i den riktningen.