Handledning

Handledning & konsultation

Arbetsgrupper genomgår olika processer i sitt arbete med att uppnå vissa mål. Målen kan vara både personliga och givna av den organisation man arbetar i. Arbetsgruppen kan hamna i olika situationer som hindrar gruppen och gruppmedlemmarna att uppnå sin potential och som behöver synliggöras för att kunna komma vidare. Ibland har gruppen egna förslag på hur man ska lösa det man hamnat i; ibland behöver man någon utifrån som bidrar till processen att först se vad som pågår och sedan föreslå förändringar.

När man får hjälp utifrån kallas det handledning eller konsultation. Den kan vara olika intensiv och hålla på olika länge beroende på hur gruppens arbete ser ut och vad gruppen hamnat i. Storleken på en handledningsgrupp varierar men brukar inte vara större än åtta personer.

Jag har arbetat många år inom skola och barnpsykiatri både som psykolog och som chef och har god kännedom om och erfarenhet av de svårigheter en arbetsgrupp kan möta i dessa verksamheter. Jag har även samarbetat mycket med socialtjänsten och vet att man där kan hamna i svåra situationer både känslomässigt och praktiskt i de ärenden man arbetar med.

Jag erbjuder även handledning till chefer inom vården. Mina erfarenheter inom vården som chef och som psykolog och psykoterapeut, har gett mig en god grund att se och förstå processer som kan uppstå i dessa verksamheter.

Jag har min teoretiska bakgrund och utbildning inom psykodynamisk teori och KBT. Jag anser att det också alltid behövs ett existentiellt betraktelsesätt på arbetet med människor.