Familjerådgivning

Familjerådgivning

Parterapeuterna.se

Ni som vill få det bättre i er relation kan vända er till familjerådgivningen för att få hjälp. Samtalen kan också handla om att den ena parten - eller båda - vill separera eller att ni har svårt att prata och att samarbeta när ni redan har gått skilda vägar. 

Inom familjerådgivningen råder sträng tystnadsplikt och det förs inga journaler.  På familjerådgivningen är parrelationen och samspelet i fokus. Här får du hjälp att sätta ord på känslor och upplevelser, uttrycka dina önskemål om förändring och lyssna på din partner. Ni får möjlighet att under ordnade former uttrycka det som kanske aldrig blir sagt eller det som blir sagt, men på fel sätt.

Dessa kommuner har vi avtal med gällande familjerådgivning:
  • Danderyd
  • Lidingö
  • Sollentuna
  • Stockholm
  • Täby