Faderskapsstöd

Faderskapsstöd

Att bli pappa är för de flesta en underbar händelse. Det är början på en fas, som egentligen aldrig slutar. Men för vissa väcker det även en osäkerhet eller tvivel på sig själv.

Det pågående eller kommande skeendet, faderskapet, innehåller så mycket. Det väcker frågor om vem man själv är i förhållande till bäbisen, barnet, ungdomen, den vuxna sonen eller dottern osv, det vill säga alla de stadier som en son eller dotter går igenom under sitt liv. Men inte bara frågor vem man själv är utan även i sin egen relation sin partner, i sitt egna liv.

Barnet växer och utvecklas ständigt. Vi tycker det går snabbt när man tittar tillbaka men i stunden kan det gå väldigt långsamt, gå i stå eller till och med kännas som att mycket stagnerar. Hänger vi med och utvecklas med dem, som pappor? Som människor? Som makar eller sambon?

Dessa frågor och fler därtill vill jag gärna erbjuda dig som pappa ett utrymme att tala om. Jag tänker att det handlar om oss som pågående pappor det vill säga det är inte begränsat till en viss tidpunkt som pappa; inte bara när barnet är nyfött utan under hela tiden som du är pappa. Som egentligen är alltid. Samtalen kan kännas viktiga då man är i kris eller inför viktiga övergångar såsom när barnet byter stadium i skolan eller ska börja skolan. Kanske vill du tala om din son eller dotterns tonårstid och alla de utmaningar man då tillsammans står inför. Eller när ditt barn ska gifta sig? Vem är jag nu i förhållande till partnern?

Frågorna och känslorna finns där. Ibland behöver man någon att reflektera med. Jag är gärna denna person som du kan reflektera med om ditt liv som blivande eller pågående pappa.