Utredning för Barn & Ungdom

Utredning för Barn & Ungdom

Ett barns beteende är alltid mångbottnat. Det kan vara miljön som barnet vistas i eller en egen sårbarhet hos barnet som tillsammans med miljöns bemötande eller organisation gör att olika beteenden sätts igång. En del av dessa beteenden blir problematiska i förhållande till omgivningen och såklart även för personen själv.

Processen att ta reda på mer om barnet – hur det är att vara just denna person – kallas att göra en utredning. Frågeställningarna kan vara olika men på senare tid har de neuropsykiatriska dominerat med diagnoser såsom ADD, ADHD, Aspergers syndrom eller Autism.